martes, 29 de marzo de 2011

Comunicat de la Lliga per la Laïcitat referent al finançament de l’Església catòlica espanyola mitjançant la recaptació del IRPF


Comunicat de la Lliga per la Laïcitat referent al finançament de l’Església catòlica espanyola mitjançant la recaptació del IRPF.

El passat 15 de febrer la Conferència Episcopal Espanyola feia públic els resultats de l’assignació pressupostària que l’estat li atorga a través de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Segons aquests, els seus ingressos mitjançant l’assignació de la última declaració de la Renta (2010), corresponent al IRPF del 2009, els ha significat una recaptació de 249.456.822 euro.

La Lliga per la Laïcitat vol manifestar la seva disconformitat amb aquest sistema de finançament del que gaudeix en exclusivitat l’església catòlica espanyola, ja que suposa una violació de la neutralitat de l’estat davant les religions.

1) L’Estat no ha d’actuar com a recaptador de l’Església Catòlica, i molt menys sostreure aquest finançament de la “caixa comú” dels impostos.

2) La pròpia existència d’una casella en la declaració del IRPF per a l’Església Catòlica reflexa el suport de l’Estat a aquesta confessió i la discriminació envers les persones que professen altres creences religioses, que en són indiferents en aquesta matèria o que es declaren agnòstiques o atees.

3) L’assignació tributària a través de la declaració de renda és, en qualsevol cas, un sistema de finançament directe de l’Estat a l’Església catòlica, per molt que es vulgui fer creure als ciutadans el contrari.
Els contribuents que marquen la casella de l’Església catòlica, o les dues opcions, destinen els seus impostos a aquestes finalitats, quantitats que són deixades d’ingressar per la hisenda pública. Aquest sistema pregunta als contribuents a on volen que es destini part dels impostos, que és el mateix que preguntar com distribuir part dels pressupost de l’estat. Per tant no es tracta d’un donatiu que els fidels d’aquesta confessió realitzen i que l’estat gestiona, sinó d’una assignació pressupostària directe.
Qui marca aquesta casella no està fent cap aportació individual, sinó que està reduint en un 0.7% (o un 1.4% en cas de marcar la doble casella) l’aportació dels seus impostos. Per tant és mentida que aquesta partida representi una “assignació voluntària dels contribuents”. L’Església catòlica espanyola és l’única organització de l’estat que gaudeix d’aquest privilegi i representa la única excepció en la designació per part de la ciutadania de la distribució dels pressupostos de l’estat.

4) Els contribuents que no marquen cap d’aquestes caselles paguen objectivament més d’impostos a l’Estat que els qui opten per marcar-les, la qual cosa vulnera el principi constitucional d’igualtat davant la llei.

5) Cal recordar que aquesta no és l’única partida que l’Església catòlica espanyola rep de l’estat. De fet representa menys del 4% de l’aportació que les diferents administracions realitzen a aquesta organització religiosa a través d’assignacions directes o subvencions com les que rep per a col·legis concertats religiosos, professorat de religió, sosteniment del seu patrimoni, capellans en hospitals, presons i exèrcit, etc. No hi ha dades oficials, però algunes fonts quantifiquen el finançament de l’estat per a l’evangelització catòlica a més de 7.000 milions de euros. Segons aquestes fonts, la Conferència Episcopal Espanyola i l’església catòlica reben aproximadament: 4.000 milions per a subvencionar col·legis religiosos concertats; 650 milions per a sous de persones que imparteixen religió; 2.048 milions per a hospitals i institucions de beneficència religiosa; 200 milions per al patrimoni immobiliari i artístic, museus i catedrals; 20 milions per a capelles i capellans de presons i casernes militars.
Aquesta aportació permet que aquesta organització mantingui a tots els seus activistes i dirigents, que no s’han de preocupar per al seu sosteniment personal i poden dedicar-se en exclusivitat a l’evangelització, a més de poder realitzar aquesta tasca en l’exercici de la seva feina, fins i tot a través del proveïment de serveis públics com ho són l’educació o la sanitat.

6) La jerarquia catòlica realitza una campanya de publicitat que no s’ajusta a la realitat, ja que dona a entendre que l’aportació que rep a través del IRPF va destinada a fins socials (com les seves missions a països en desenvolupament), quan en realitat es destina al sosteniment de la jerarquia eclesiàstica tal i com ho indica el seu propi pressupost publicat a la web de la Conferència episcopal. L’activitat de fins socials que l’església realitza a través de les seves organitzacions com Caritas o la fundació de los hermanos de san Juan de dios, està subjecte a l’aportació que es realitza a través de l’altre casella, la “d’altres fins socials”, el que reafirma que la casella de “l’Església catòlica” està destinada al sosteniment de la jerarquia eclesiàstica. A més, això representa que l’Església catòlica espanyola, no només té en exclusivitat una derivació directe dels impostos del IRPF (a través del marcatge de la casella “Església catòlica”), sinó que també té accés a la derivació semidirecte que significa el marcatge de la casella “Altres fins socials”, podent simultaniejar les dos vies de finançament al permetre’s marcar les dos caselles. Més del 30% del que es distribueix a través de la casella d’altres fins socials, va a parar a organitzacions vinculades a l’església catòlica, cosa que fa incrementar encara més la partida pressupostària de l’estat que directament es destina a aquests entramat.
La Lliga per la Laïcitat considera incompatible amb l’aconfessionalitat de l’estat el finançament que de manera privilegiada l’església catòlica espanyola rep directament del pressupost de l’estat.

En aquest sentit volem denunciar la manca de transparència i la lectura esbiaixada que l’Església catòlica fa sobre el seu finançament.

• Els seus ingressos a través de l’assignació del impost del IRPF es destinen en la seva totalitat directament al sosteniment de la seva estructura organitzativa i confessional,

• la quantitat que l’Església catòlica espanyola rep de l’estat va més enllà del que aquesta reconeix, algunes fonts la quantifiquen en més de 7 milions d’euros.

• la seva acció social està mantinguda en gran part gràcies al mencionat finançament rebut de l’estat i als privilegis fiscals que en gaudeix eximint-la de la majoria dels impostos.

Una vegada més volem demanar que cessi el finançament de l’estat cap a les confessions religioses i l’eliminació del sistema d’assignació tributaria opcional a través de la declaració de l’IRPF al sosteniment econòmic de l’Església Catòlica.

No hay comentarios: